top of page

מדיניות פרטיות

 
 

 

 

עדכון אחרון: יולי 2023.
 

 

 

 

מכלול - אפליקציות שירות בע"מ אשר פועלת גם בשם “Appgrade” ("Appgrade", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות המשתמשים שלנו ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות אתר האינטרנט והפלטפורמה של Appgrade ("האתר" ו"הפלטפורמה", בהתאמה). בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר ובפלטפורמה שלנו (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לאתר ולפלטפורמה לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר ובפלטפורמה שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.


Appgradeמספקת פלטפורמה שמטרתה לשפר את יעילות המתקנים והנכסים של לקוחותיה על ידי ניהול והנגשת תהליכי שירות ותפעול ("לקוח" או "לקוחות"). הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים לבקש ולקבל סיוע או תמיכה בתחומים שונים הקשורים לניהול נכסים, כולל אחזקה, ניקיון, חניה באמצעות הגשת בקשות שירות ("בקשות שירות"). בנוסף, האתר מספק למשתמשים מידע על אודות Appgrade והפלטפורמה, מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם Appgrade, לבקש הדמיה של הפלטפורמה ("דמו") ולהיכנס לפלטפורמה (השירותים הניתנים הן באמצעות הפלטפורמה והן באמצעות האתר יכונו יחדיו "השירותים").

בעת השימוש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ממך סוגי מידע שונים:
"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר ולזהות אותך. חלק מהמידע נאסף ממך ישירות, ועשוי לכלול, בין היתר, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר ובפלטפורמה שלנו.
"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, סוג וגרסת הדפדפן שלך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה שלך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים.
אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עימנו את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

 

כיצד אנו אוספים את המידע שלך?


אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

 • רישום וכניסה לפלטפורמה: במסגרת רישומך וכניסתך לפלטפורמה, נאסוף מידע אישי לגבייך כגון שמך, השם של הלקוח מטעמו הינך משתמש בפלטפורמה ואת כתובת המייל שלך.

 • עדכון המידע האישי שלך: ככל שתרצה לעדכן את המידע האישי שלך המוצג בפלטפורמה, נאסוף מידע אישי לגבייך כגון שמך ומספר הטלפון שלך.

 • שליחת בקשת שירות: ככל שתרצה לשלוח בקשת שירות, נאסוף את שמך ואת התוכן של בקשת השירות שלך.

 • התראות: ככל שתרצה לקבל התראות בנוגע לשירותים, נקבל את הסכמתך לשימוש בכתובת המייל שלך או מספר הטלפון שלך לשם שליחת ההתראות.

 • קבלת דמו: במידה ותהיה מעוניין בקבלת דמו, נאסוף את שמך, שם החברה אליה אתה מקושר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת פנייתך לקבלת הדמו.

 • יצירת קשר: במידה ותהיה מעוניין ליצור עמנו קשר בנוגע לשירותים, מדיניות הפרטיות או בכל עניין אחר, אנו נאסוף את פרטייך בהתאם לאמור מטה:

  • במידה ותיצור עמנו קשר באמצעות האתר: נאסוף את שמך, שם החברה אליה אתה מקושר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת תוכן פנייתך.

  • במידה ותיצור עמנו קשר באמצעות הפלטפורמה: נאסוף את שמך, מיקומך, ואת תוכן פנייתך.

למען הסר ספק, יובהר כי הלקוח אחראי לכך שאיסוף מידע על משתמשים בפלטפורמה מטעמו נעשה בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות. כמו כן, הלקוח מתחייב, ככל שהדבר נדרש על פי דין, הודיע למשתמשים בפלטפורמה מטעמו וקיבל את הסכמתם כי ייתכן והמידע עליהם יועבר ל-Appgrade וכי יעשה בו שימוש על ידי Appgrade. ככל שהמשתמשים הללו יחזרו בהם מהסכמתם, יש ליידע את אותנו על כך בהקדם האפשרי.

 

כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?


אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:
 

 • ניהול האתר ואספקת שירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

 • שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, ניהול מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים ו/או לשימוש שלך בו. כמו כן, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח ניוזלטר ועדכונים לגבי פעילות Appgrade. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור אתך קשר בנוגע לשירותים.

 • צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר ובפלטפורמה.

 

מסירת המידע האישי שלך


אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים, אלא ללקוח אשר הינך משתמש בפלטפורמה מטעמו וכפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר והפלטפורמה שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת השירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, שירותי אחסון, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

 

שמירת המידע שלך


Appgrade מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותים על שרתים חיצוניים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

 

עד מתי נשמור את המידע


אנו נשמור את המידע האישי שלך לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו.

 

שימוש בCookies-


אנו משתמשים ב Cookies-ובטכנולוגיות דומות לצורך התפעול השוטף האתר והפלטפורמה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש ובפלטפורמה, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

זכות לעיין במידע


במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת support@appgrade.com.
תיקון המידע שלך
במידה ותרצה שככל הנדרש, נתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עמנו קשר בכתובת support@appgrade.com , ואנו ננסה למלא את בקשתך.
שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר והפלטפורמה שלנו. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על הלקוחות לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 

משתמשים מהאיחוד האירופי
 

אם הינך משתמש מהאיחוד האירופי, אנו מפנים אותך למסמך מדיניות הפרטיות הזמין בקישור: 
https://appgrade.com/privacy-policy/.
 


יצירת קשר


אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עמנו קשר באמצעות מייל בכתובת support@appgrade.com.

 
 

 

 

bottom of page